Expediția de săpături la Movila Documaci octombrie 2017

Expediția de săpături la Movila Documaci octombrie 2017

În contextul derulării activităților din proiectul ‚Explorarea interdisciplinară a peisajelor tumulare ale anticului Kallatis (PNIII-P4-ID-PCE-2016-0621)’ s-au desfășurat cercetări geofizice în zona Movilei Documaci 

(în baza autorizației de diagnostic nr. 207 / 04.08.2017). Cu această ocazie s-a constatat și documentat situația deplorabilă în care se află monumentele:

 • ușa cu care a fost prevăzută construcția protectoare a cavoului nu se mai închidea;
 • monumentul fusese recent vandalizat (foc în interiorul dromosului, depozitare gunoaie în camera funerară);
 • starea de conservare a mantalei punea în pericol vizitatorii ajunși in situ: peretele sudic al camerei funerare prezenta infiltrații de ape pluviale datorită scurgerii apelor din zona mantalei și stagnării în zona cavoului;
 • tencuiala de pe peretele nordic al dromosului, în zona unde au fost realizate graffiti în perioada medievală timpurie, grav afectată de infiltrații, se desprindea în bucăți mari;
 • solul pătrunde în interior prin cele două goluri din pereții dromosului acumulându-se în interior;
 • mantaua movilei, în sectorul vestic, este grav afectată de lucrările agricole care au fost realizate în ultimii ani pe o suprafață tot mai extinsă; aceste arături adânci au dislocat pietre de mari dimensiuni, prelucrate, ce puteau să facă parte din ringul exterior al movilei.

Din aceste motive s-a considerat necesară inițierea de urgență a unui proiect nou de conservare și consolidare, pentru a cărui elaborare sunt necesare investigații ce presupun excavații în perimetrul movilei.

Obiectivele săpăturilor preventive:

 • verificarea gradului de infiltrare a apelor în perimetrul cavoului și expertizarea tehnică a stării zidăriei soclului, camerei funerare și dromosului;
 • identificarea traseului și structurii krepidei;
 • evaluarea stării de conservare și documentarea structurilor de zidărie aflate în sectoarele excavate anterior ale mantalei și conservate prin astupare parțială cu pământ;
 • evaluarea stării de conservare și documentarea structurilor din piatră aflate în sectorul de manta necercetat;
 • verificarea sursei blocurilor de calcar scoase de plug în periferia vestică a movilei, în zona drumului de acces;
 • documentarea profilului vestic al mantalei, în dreptul soclului, din care se prăbușesc pietre

Perioada de desfășurare a cercetărilor de teren: 9-21 octombrie 2017


Print   Email