KALLA

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0621
Explorarea interdisciplinară a peisajelor tumulare și a mormintelor
elenistice monumentale de lângă Kallatis
TeamKalla

Echipa

Pentru a răspunde numeroaselor problematici ridicate de cercetarea cimitirului și teritoriului antic al Kallatidei, Institutul de Arheologie 'Vasile Pârvan' din București a reunit un grup interdisciplinar de specialiști în parteneriat cu Muzeul de Arheologie Callatis din Mangalia.

Proiect cu finanțare UEFISCDI (2017-2019)

Construcțiile funerare monumentale sau ”excesive” din proximitatea coloniilor grecești nord și vest-pontice au reprezentat o provocare constantă pentru arheologi. Chiar dacă nu a fost definit, fără echivoc, un ”mod grecesc” de înmormântare în coloniile pontice, abordarea tradițională a favorizat atribuirea exceselor observate, inclusiv monumentalitatea) populațiilor locale (traci sau sciți). În ultimile decenii, o serie de studii au insistat mai mult asupra strategiilor sociale încapsulate în discursul funerar al grecilor și altor populații antice și mai puțin asupra identificării etnice în special atunci când problemele discutate sunt specifice unor medii culturale complexe. Prezenta propunere de proiect aduce în atenție un grup de morminte tumulare cu cameră funerară, de la sfârșitul secolului IV a.Chr., aflate în necropola orașului grecesc Kallatis (Mangalia, România), tradițional atribuite unor conducători locali, traci sau sciți, aflați în relații strânse cu orașul antic. Echipa de cercetare va încerca o dezlegare a acestui mozaic complex de date și opțiuni de interpretare prin derularea unei explorări interdisciplinare, multi-scalare, ce urmează să evolueze de la analiza detaliată a două astfel de ansambluri funerare monumentale către studiul general al necropolei orașului Kallatis, de prea multă vreme neglijată și, astăzi, aproape distrusă.

La finalul unei zile de lucru

Zbor cu drona peste șantierul Movila Documaci (octombrie 2017)

Obiectivele cercetării

Activitățile prevăzute în proiect au fost structurate pe trei nivele de detaliu al datelor de colectat și impactului preconizat:

Monumente cheie

Studiul complex a două ansambluri formate din tumuli de mari dimensiuni și morminte cu cameră funerară subterană din perioada elenistică timpurie (Movila Documaci și Movila Neptun) aflate în apropierea Mangaliei, cunoscute din cercetări anterioare, rămase nefinalizate și nevalorificate.
Image

Un peisaj funerar monumental

Documentarea cimitirului antic al Kallatidei, o uriașă zonă funerară, amenajată la scară monumentală, cu sute de movile, multe măsurând și 5 m înălțime, distrusă în cea mai mare parte în procesul de dezvoltare urbană a Mangaliei, pe parcursul ultimei jumătăți de secol.
Image

Tumuli

Contribuții metodologice și teoretice la dezvoltarea generală a domeniului explorării arheologice a tumulilor de mari dimensiuni, o provocare la scară internațională.

Image

Metode

Săpătură arheologică

Principalul obiectiv al săpăturilor arheologice îl reprezintă ansamblul funerar monumental din Movila Documaci.

Geofizică

Structura internă a movilelor este investigată cu ajutorul metodelor electrice (tomografie de rezistivitate elctrică 3D), iar caracteristicile arheologice ale teritoriului, cu ajutorul metodei magnetice.

Geologie

Studiem sursele de proveniență ale materialelor (roci, soluri) folosite la construcția monumentelor funerare, precum și procesele de degradare ce le-au afectat. La nivel regional, studiile geologice sunt integrate în analize geomorfologice mai largi, ce au în vedere întreg teritoriul anticei Kallatida.

Teledetecție

O componentă majoră a investigațiilor KALLA o reprezintă fotografia aeriană în spectru vizibil și IR în scopul identificării și cartării de noi structuri arheologice.

GIS

Toate datele cu componentă spațială (hărți vechi, modele digitale de teren, fotografii aeriene, măsurători în teren) sunt integrate, sintetizate și analizate în baze de date georeferențiate.

Analiză spațială

Decodificarea structurii spațiale a cimitirului kallatian poate releva aspecte importante privind structura socială a comunităților antice (existența unor grupuri, ierarhii), dar și detalii concrete privind organizarea teritoriului (funcționalitate, drumuri) și a dinamicii temporale a acestuia.

Fotogrammetrie

Folosim fotografiile de mare rezoluție, din aer, de la sol sau de detaliu, pentru a recrea în mediu virtual, pentru măsurători de mare finețe ori alte analize, structurile și peisajele arheologice, sub formă de modele tridimensionale și texturi.

Studii de arhitectură

Structurile de zidărie complexe sunt documentate de arhitecți, cu metode specifice, pentru a înțelege tehnicile constructive, dar și degradările ce au afectat, în trecutul apropiat sau îndepărtat, monumentele.

Conservare

Documentarea realizată în cadrul proiectului va sta la baza propunerii unui proiect de conservare al monumentului funerar cu frescă policromă de epocă elenistică timpurie din Movila Documaci. 

Arheologia de teren se face în echipe interdisciplinare

Complexitatea monumentelor studiate nu-și poate găsi rezolvare decât în efortul susținut al reprezentanților mai multor discipline. Alături de specialiștii echipei au participat la cercetările de teren studenți, absolvenți de masterat sau doctoranzi din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Universității București și Universității din Rzsesow (Polonia).
Image
Image