Artefact

Artefact

Alexandru Halbac recuperează din săpătură un castron cu firnis negru, fragmentar, descoperit în mantaua movilei, în straturile corespondente perioadei finale de acoperire a intrării în cavou.

Date

16 October 2018

Tags

Cercetare