Campania arheologică de toamnă la Movila Documaci

Campania arheologică de toamnă la Movila Documaci

În perioada 1-15 octombrie 2018, colectivul de cercetare al proiectului Kalla împreună cu colaboratorii săi de la Muzeul Callatis din Mangalia, Universitatea Rzsesow din Polonia și Academia Bulgară de Științe din Sofia

a participat la cea de-a doua campanie de săpături a anului 2018 la Movila Documaci. Cercetările s-au derulat, în principal, în sectorul adiacent intrării în cavou, ca o continuare a investigațiilor începute în expediția desfășurată în luna mai, cu următoarele obiective:

  1. stabilirea lungimii reale a dromosului din ultima etapă de construcție, în prezent închis cu o placă de beton doar la limita conservată în elevație completă;
  2. stabilirea modului de închidere a intrării în cavou (de ex. fațadă, nartex etc.);
  3. identificarea limitei mantalei tumulare în sectorul estic al movilei - puternic afectat de intruziuni ulterioare;
  4. explorarea modului de conectare a cavoului cu mantaua de pământ și zidul de piatră perimetral  acesteia (krepis)
  5. documentarea sucesiunilor stratigrafice ce atestă intervențiile secundare repetate asupra mormântului, începând din epocă romană timpurie, continuând în perioadă romană târzie (sec IV-VI p. Chr.) și modernă (construcția poligonului militar, săpături arheologice din 1993-1995, amenajări de protecție nedocumentate)
  6. extinderea săpăturii în sectorul sudic al secțiunii stratigrafice magistrale ce încadrează intrarea în cavou în ansamblul mantalei; segmentul nordic al acestui profil a fost cercetat în 2017.

În această campanie s-a inițiat și săparea unui sondaj în camera funerară (colț NE, inclusiv zona pragului) în scopul documentării și datării activitățiilor de demantelare, distrugere și locuire târzie a cavoului, dar și pentru a stabili conexiuni stratigrafice și de nivelment cu proiectul constructiv general al movilei.

În paralel s-a continuat cercetarea de parament în interiorul cavoului, cartându-se pe suportul ortofotografiilor (desfășuratele pereților) zonele de tencuială alterată, prelucrările specifice ale blocurilor de piatră, precum și intervențiile secundare (demantelări, fixări de mobilier funerar etc).

O activitate foarte importantă a fost cea de completare a selecției de probe de tencuială și pigmenți antici ce urmează a fi analizate (microstratigrafie, tipologie, conținut fizico-chimic) de către colegii specialiști din Bulgaria implicați și în cercetarea pigmenților folosiți în decorația cavourilor elenistice timpurii din Bulgaria (Sveshtari).

Au participat: Valeriu Sîrbu, Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Alexandra Teodor, Alexandru Halbac (IAB); Florentina Mărcuți, Teodor Bănică, Alexandra Florea (colaboratori externi), Mihai Ionescu (Muz. Callatis), Thomas Bochnak, Marcin Kroczek, Wiktoria Rzepka (Univ. Rzsesow), Bogumiła Wolska (Univ. Gdańsk), Mihail Tarassov, Eugenia Tarassova, Rositsa Titorenkova (Acad. Bulgară).

 

 


Print   Email